Aktuality

19.06.2023

Prosba o spolupráci

Z důvodu rekonstrukce kuchyně a stěhování nábytku ve školce, žádáme rodiče, které si mohou tento týden (20-23.6.) děti brát po obědě domů ať tak učiní.

 

Děkujeme za pochopení, kolektiv MŠ

19.06.2023

Prosíme o pomoc

Žádáme tatínky o výpomoc při stěhování nábytku (21-23.6., od 6:30-16:30h).

 

Předem děkujeme za každou pomoc.

 

Informace u paní provozní Poukarové nebo Rainerové.

11.06.2023

Zástup za MD

Vážení rodiče,

 

od 4. září 2023 se po dobu mé mateřské dovolené stává oficiální zastupujicí ředitelkou paní učitelka Barbora Dačev (Tesařová).

 

V případě potřeby můžete kontaktovat na e-mail: ms-bulharska@volny.cz nebo na telefoním čísle: 608 444 268

 

Michaela Bajerková
ředitelka MŠ

02.06.2023

Zahradní slavnost

Aktuality - Zahradní slavnost
03.05.2023

Přihlášky do MŠ

Omlouvám se za chybu. 

 

Přihlášky do MŠ na školní rok 2023/2024 se odevzdávají v MŠ 3. a 4. května od 10:00 - 12:00hod.

 

Děkuji

24.04.2023

Informace pro zápis ukrajinských dětí do MŠ

 • Přihlášku ke stažení najdete ZDE
 • Řádně vyplněnou přihlášku spolu s potvrzením od lékaře přineste do MŠ 01. 06. 2023 v době od 10:00 do 12:00
 • Pro rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte do MŠ se dostavte 22. 06. 2023 v době od 10:00 do 12:00
 • Počet přepokládaných volných míst je 0
 • Kritéria pro přijetí jsou spádový obvod MŠ věk dítěte
28.03.2023

Zápis do MŠ na školní rok 2023/2024

 

Počet volných míst: 24

 

VYDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠK

- na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz

- na OŠML Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Bc. Yvona Šebestová, dveře č. 104 v úřední dny pondělí a středa v době od 8.00 do 17.00hod.

- rodiče, kteří nemají přístup k internetu, kontaktujte od 1. dubna 2023 ředitelku školy na e-mailu: ms-bulharska@volny.cz

 

PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK - ZÁPIS DO MŠ

 • vhozením do schránky na budově školy dne 3. a 4. 5. 2023 (do 16,00 hodin). Do jedné obálky vložte žádost o přijetí a všechny přílohy
 • do datové schránky školy -  kp56f3s
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), e-mail: ms-bulharska@volny.cz
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
 • osobní podání: 3. května a 4. května 2023 v době 10,00-12,00 hodin

 

Přílohy k přihlášce ZDE

 

Předem děkujeme, za pečlivé vyplnění přihlášky a příloh, které usnadní naši vzájemnou komunikaci.

 

Michaela Bajerková, ředitelka školy

20.03.2023

ŠVP

 

zrušena z důvodu nenaplnění kapacity.

17.02.2023

Rekonstrukce léto 2023

INFORMACE K REKONSTRUKCI BUDOVY
MŠ BRNO, BULHARSKÁ 62

 

Vážení a milí rodiče,

 

během letních prázdnin 2023 bude pod záštitou MČ Brno - Královo Pole probíhat rekonstrukce budovy mateřské školy. Vzhledem k rozsahu rekonstrukce jsme po dohodě se zřizovatelem bohužel nuceni provoz MŠ omezit. Ráda bych Vám tedy sdělila důležité informace týkající tohoto omezení.

 

Provoz MŠ bude do pátku 23. června 2023.

 

V období od 26. června do 3. září 2023 bude MŠ ZCELA UZAVŘENA.

 

Během letních prázdnin tedy nebude v MŠ Bulharská probíhat prázdninový provoz. Termíny letního provozu v ostatních MŠ na území MČ Brno – Královo Pole včetně termínu podání přihlášek budou zveřejněny na webových stránkách městské části v sekci Školství.

 

Během prázdninového provozu budou mít naše děti přednost přijetí ve školkách v Králově Poli.

 

Standardní provoz MŠ Bulharská bude obnoven dne 4. září 2023.

 

Děkujeme všem rodičům za pochopení a budeme se na Vás těšit po prázdninách.

 

            Za celý kolektiv MŠ Bulharská

            Michaela Bajerková, ředitelka

 

17.02.2023

Telefon_ Medvídci

omlouváme se, ale z technických důvodů nefunguje telefonické spojení ve třídě medvídků. Prosím veškeré odhlášky řešte přes kuchyň

 

Děkujeme za pochopení

30.01.2023

KERAMIKA

Připomínáme, že zítra proběhne ukázková lekce keramiky s rodiči. Lekce se koná ve třídě Medvídků.

 

První skupina 14:40 – 15:25
Druhá skupina 15:30 – 16:15

 

Těší se na Vás děti s paní lektorkou Barčou

19.01.2023

Potvrzení výdajů za školné

pro účely uplatnění slevy na dani za zdaňovací období 2022 je k vyzvednutí ve vašich třídách.

18.01.2023

UPOZORNĚNÍ

S platností od 1.2.2023 se ceny stravného mění

t a k t o :

Děti 3-6 let:

Přesnídávka                    11,-

Oběd                                28,-

Svačina                              8,-

Celodenní                       47,- Kč

 

Děti 7-10 let:

Přesnídávka                    12,-

Oběd                                30,-

Svačina                               9,-

Celodenní                        51,- Kč

 

V Brně dne 16.1.2023                     Kalandrová M., vedoucí ŠJ

04.12.2022

Vánoční svátký

Mateřská škola bude uzavřena přes 

 

VÁNOČNÍ SVÁTKY

 

stejně jako v základních školách 

 

od 23. 12. 2022 do 2. 1. 2023

 

Provoz bude opět zahájen 

 

v úterý 3. 1. 2023

 

15.11.2022

MŠ uzavřena

V pátek 18. 11.
bude kvůli malému počtu dětí z provozních důvodů
MŠ UZAVŘENA.

 

Děkujeme za pochopení

06.09.2022

Třídní schůzky

budou probíhat, pokud nám to počasí dovolí, na zahradě:

Seznámíme se s kroužky, bude přítomna p. Kalandrová, která nám řekne vše kolem stravy a nakonec probereme co nás čeká tento školní rok a chod třídy.

Pondělí 12. 9. v 15:30hod. - Ježečci + Veverky

Středa 14. 9. v 15:30hod. - Medvídci

25.05.2022

Zápis Ukrajina

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

 

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

 

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка Michaela Bajerková

 

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

 

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

 

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

 

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

 

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 

 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

 

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

 

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

 

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

 

Termín zápisu / Дата та час запису: 13. 6. 2022

 

Místo zápisu / Місце запису:  MŠ Brno, Bulharská 62, p.o.

 

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 0

 

Organizace zápisu / Порядок запису:

 

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

 

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

 

 1. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

 

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

 

 1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

 

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

 

 1. a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE*, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)

 

заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

 

 1. b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

 

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

 

 1. c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

 

документ, що дає право представляти дитину;

 

 1. d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

 

довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

 

 1. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

 

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

 

 

V /м.  Brně dne/дата 25. 5. 2022

 

 

Michaela Bajerková

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка