Aktuality

06.09.2022

Třídní schůzky

budou probíhat, pokud nám to počasí dovolí, na zahradě:

Seznámíme se s kroužky, bude přítomna p. Kalandrová, která nám řekne vše kolem stravy a nakonec probereme co nás čeká tento školní rok a chod třídy.

Pondělí 12. 9. v 15:30hod. - Ježečci + Veverky

Středa 14. 9. v 15:30hod. - Medvídci

25.05.2022

Zápis Ukrajina

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

 

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

 

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка Michaela Bajerková

 

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

 

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

 

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

 

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

 

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 

 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

 

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

 

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

 

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

 

Termín zápisu / Дата та час запису: 13. 6. 2022

 

Místo zápisu / Місце запису:  MŠ Brno, Bulharská 62, p.o.

 

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 0

 

Organizace zápisu / Порядок запису:

 

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

 

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

 

 1. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

 

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

 

 1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

 

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

 

 1. a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE*, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)

 

заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

 

 1. b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

 

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

 

 1. c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

 

документ, що дає право представляти дитину;

 

 1. d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

 

довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

 

 1. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

 

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

 

 

V /м.  Brně dne/дата 25. 5. 2022

 

 

Michaela Bajerková

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка

18.05.2022

STANOVENÍ  VÝŠE  ÚPLATY  ZA  VZDĚLÁVÁNÍ  DĚTÍ  PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2022/2023

 

Základní částka úplaty za vzdělávání dítěte za příslušný kalendářní měsíc činí:   570,- Kč

Platnost od září 2022.

 

Michaela Bajerková, ředitelka školy

08.04.2022

Upozornění na zvýšení stravného

 

Z důvodu zvyšování cen jsme bohužel nuceni zvednout ceny obědů.

 

S platností od 1.5.2022 se cena stravného mění

T A K T O:

 

Děti 3-6 let:

Přesnídávka              11,-

Oběd                          23,-

Svačina                        8,-

Celodenní                42,- Kč

 

Děti 7-10 let:

Přesnídávka            12,-

Oběd                        25,-

Svačina                      9,-

Celodenní              46,- Kč

 

Děkujeme za pochopení

 

V Brně dne 8.4.2022                         Kalandrová M.,

                                                              vedoucí ŠJ

06.04.2022

Den otevřených dveří

 

Omlouváme se, ale z důvodu rozsáhlé rekonstrukce se den otevřených dveří v naší MŠ nebude konat.

 

Děkujeme za pochopení

 

Michaela Bajerková, ředitelka

05.04.2022

INFORMACE K REKONSTRUKCI BUDOVY MŠ BRNO, BULHARSKÁ 62

 

Vážení a milí rodiče,

 

během letních prázdnin 2022 bude pod záštitou MČ Brno - Královo Pole probíhat rekonstrukce budovy mateřské školy. Vzhledem k rozsahu rekonstrukce jsme po dohodě se zřizovatelem bohužel nuceni provoz MŠ omezit. Ráda bych Vám tedy sdělila důležité informace týkající tohoto omezení.

 

Standardní provoz, na který jste zvyklí, bude zachován do pátku 10. června 2022.

 

V týdnu od 13. do 17. 2022 června již bude provoz omezen, a to z důvodu přípravných staveních prací. Žádám tedy všechny rodiče, kteří mají možnost si dítě ponechat doma, aby tak učinili.

 

Pracující rodiče, kteří takovou možnost nemají a potřebují dítě v tomto týdnu umístit, prosím, aby se nahlásili ve svých třídách u paní učitelky nejpozději do 29. 4. 2022. Provoz bude v tomto týdnu probíhat v horním patře, strava bude zajištěna tak, jak jste zvyklí. Pokud nám to umožní počasí, chtěli bychom s dětmi trávit čas především venku v přírodě, mimo budovu MŠ.

 

V období od 20. června do 4. září 2022 bude MŠ ZCELA UZAVŘENA.

 

Během letních prázdnin tedy nebude v MŠ Bulharská probíhat prázdninový provoz. Termíny letního provozu v ostatních MŠ na území MČ Brno – Královo Pole včetně termínu podání přihlášek jsou zveřejněny na webových stránkách městské části v sekci Školství.


Během prázdninového provozu budou mít naše děti přednost přijetí ve školkách v Králově Poli. Přihlašovat se můžete od 25. 4. 2022.


(odkaz zde: https://www.kralovopole.brno.cz/prazdninovy%2Dprovoz%2Dms%2Dv%2Droce%2D2022/ms-95848/p1=95848)

 

Standardní provoz MŠ Bulharská bude obnoven dne 5. září 2022.

 

Děkujeme všem rodičům za pochopení a budeme se na Vás a Vaše ratolesti těšit v novém.

 

            Za celý kolektiv MŠ Bulharská

            Michaela Bajerková, ředitelka

04.04.2022

Zápis dětí do MŠ na rok 2023/2024

Zápis dětí do Mš na školní rok 2023/24

 

Počet volných míst: 24

 

VYDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠK

- na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz

- na OŠML Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Bc. Yvona Šebestová, dveře č. 104 v úřední dny pondělí a středa v době od 8.00 do 17.00hod.

- rodiče, kteří nemají přístup k internetu, kontaktujte od 1. dubna 2023 ředitelku školy na e-mailu: ms-bulharska@volny.cz

 

PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK - ZÁPIS DO MŠ

 • vhozením do schránky na budově školy dne 3. a 4. 5. 2023 (do 16,00 hodin). Do jedné obálky vložte žádost o přijetí a všechny přílohy
 • do datové schránky školy -  kp56f3s
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), e-mail: ms-bulharska@volny.cz
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
 • osobní podání: 3. května a 5. května 2023 v době 10,00-12,00 hodin

 

Předem děkujeme, za pečlivé vyplnění přihlášky a příloh, které usnadní naši vzájemnou komunikaci.

 

Michaela Bajerková, ředitelka školy

24.03.2022

Prázdninový provoz MŠ 2022

 

Přihlašovat se v ostatních školkách můžete od 25. 4. 2022 - skrz rekonstrukci budou naše děti přijmány přednostně.

 

Prazdninovy provoz MS 2022.xls

02.03.2022

Informace týkající se rekonstrukce

 

Rekonstrukce začne probíhat od 13. června do 31. srpna 2022

 

V týdnu 13. – 17. 6. – zajistíme omezený provoz pouze pro pracující rodiče!!! – jak to bude probíhat, zda budeme v MŠ, jak bude zajištěna strava a další potřebné věci upřesníme co nejdříve. Maminky na mateřské prosíme, aby si nechali děti doma a všechny ostatní co mají tu možnost. Děkuji

 

Od 20. 6. bude MŠ UZAVŘENA!

 

Prosíme tatínky, kteří by byli ochotni pomoci se stěhování, kdyby bylo potřeba, prosíme nahlaste se ve svých třídách, ať víme, koho můžeme oslovit. Děkuji

 

Prázdninový provoz ostatních školek bude schvalovat obec v půlce března, pak hned vyvěsíme školky s prázdninovým provozem.

 

Jelikož je potřeba rekonstrukce větší, než se čekalo, bude nás v létě 2023 čekat druhá fáze, která pravděpodobně zasáhne též do měsíce června.

 

Zahradní slavnost - loučení se školáky proběhne 2. 6. 2022
Školní celodenní výlet 9. 6. 2022

 

Děkujeme za pochopení

 

Kolektiv MŠ

01.03.2022

ŠVP

Záloha na ŠVP 1000,- kč se vybírá do 11.3. 2022 ve svých třídách.

22.02.2022

Prázdniny a rekonstrukce

Rekonstrukce je v plánu. Zatím podrobné informace bohužel nemám, čekám na vyjádření z obce. Prázdniny se předpokládají zavřené (provoz ostatních školek bude vyvěšen hned jak bude rozpis).
Jak nám zasáhne rekonstrukce do školního roku zatím nevíme, čekáme na vyjádření z obce
(bohužel tato doba bude bez náhrady možnosti umístit dítě jinam). Náznaky byly, že posledních 14 dní v červnu a prvních 14 dní v září - ale to zatím není ničím podložené.

Chápu, že to potřebujete vědět skrz dovolenou a hlídání dětí. Snažím se to urgovat co to jde, bohužel ani já zatím nevím víc.

 

Děkuji za pochopení

 

Michaela Bajerková

10.02.2022

Covid - karanténa

V MŠ se opět vyskytl Covid - 19. Prosím zkontorlujte si e-mail. Týká se to dětí z plavání, Medvídků, kteří byli v pondělí a v úterý v MŠ, Veverek, které v úterý v MŠ spaly.

 

Děkujeme za pochopení

31.01.2022

UPOZORNĚNÍ

S platností od 1.2.2022 budou veškeré údaje k platbám

stravného a školného uvedeny pouze v tabulce na webových

stránkách MŠ v sekci stravování. V záhlaví je zapotřebí

rozkliknout příslušný aktuální měsíc, kde podle přiděleného

variabilního symbolu najdete celkovou částku.

Toto neplatí pro děti, u kterých je zřízeno inkaso stravného.

Případné dotazy ráda zodpovím.

 

                                                                   Kalandrová M., vedoucí ŠJ

18.01.2022

Potvrzení

o školném k daňovému přiznání budou k vyzvednutí ve vašich třídách během příštího týdne. Děkujeme za pochopení

12.01.2022

PLAVÁNÍ

Začátek: pondělí 31. 1. 2022

Počet lekcí: 15

Čas: 9:40 – 10:20

Cena: 2 625,- (v ceně: lekce plavání na Kraví hoře + autobus)

Platba: bude probíhat na účet (bližší informace o č. účtu dodáme)

 

Závazně se nahlašujte ve svých třídách u paní učitelky!!

 

Přednost mají předškoláci!!

 

Minimální kapacita pro uskutečnění kurzu je 18 dětí.

03.01.2022

UPOZORNĚNÍ!!!

S platností od 1.1.2022 jsou údaje k platbám

stravného a školného uvedeny na webových

stránkách MŠ v sekci stravné. Údaje jsou

seřazeny dle tříd a variabilních symbolů,

které byly dětem přiřazeny na začátku

tohoto školního roku.

Lístečky se tímto RUŠÍ !!!

07.10.2021

Úhrada obědů

Z důvodu nepřítomnosti vedoucí ŠJ budou informace o platbě za stravné a školné v pondělí 11.10. - omlouváme se za komplikace.

 

Děkujeme za pochopení

07.10.2021

Začátek kroužku Olympionik

Z důvodu nemoci začne olympionik 14.10. 2021.

 

Děkujeme za pochopení :-)